چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
berooz
۰۸:۳۷:۰۱
دوره توانمند سازى فرماندهان حوزه ها و پايگاه های بسیج کارمندان
سازمان بسیج کارمندان سپاه فجر استان فارس
جلسه تعامل بسیج اقشار سپاه فجر با شرکت برق فارس
سازمان بسیج کارمندان سپاه فجر فارس
نشست هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج  کارمندان فارس
سازمان بسیج کارمندان سپاه فجر فارس
اعطای حکم فرمانده پایگاه بسیج سازمان آتش نشانی شهرداری شیراز
حوزه بسیج ادارات کل شهدای شهرداری شیراز
دوره آموزشی  پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی
حوزه بسیج ادارات کل شهدای شهرداری شیراز
پشت میز خدمت
برپایی میز خدمت
حوزه بسیج کارمندی جهرم
boletبرپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت
حوزه بسیج کارمندی شرکت گاز استان فارس
boletبرپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت
حوزه بسیج ادارات کل استان فارس
boletبرپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت
حوزه بسیج کارمندی ثامن الائمه
boletبرپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت
حوزه بسیج کارمندی شهرستان بوانات
boletبرپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت
حوزه بسیج کارمندی خواهران فاطمه الزهرا (س)
boletبرپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت
حوزه بسیج کارمندی خواهران فاطمه الزهرا (س)
boletبرپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت
حوزه بسیج کارمندی خواهران فاطمه الزهرا (س)
boletبرپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت
حوزه بسیج کارمندی خواهران فاطمه الزهرا (س)
boletبرپایی میز خدمت
حوزه بسیج کارمندی جهرم
dotبرپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت
رپایی میز خدمت با موضوع بررسی مسائل و مشکلات روستاهای بخش سیمکان و راههای مواصلاتی
در ادامه جلسات مرکز فضای مجازی سپاه فجر استان فارس؛
dotجلسه مسئولین فضای مجازی اقشار بسیج استان فارس برگزار شد
جلسه مسئولین فضای مجازی اقشار بسیج استان فارس برگزار شد
جلسه مسئولین فضای مجازی اقشار بسیج استان فارس با هدف تقویت و انسجام شبکه فضای مجازی در اقشار بسیج استان فارس و تشریح برنامه های مرکز فضای مجازی سپاه فجر استان فارس برگزار شد.
سازمان بسیج کارمندان سپاه فجر استان فارس
dotدوره توانمند سازى فرماندهان حوزه ها و پايگاه های بسیج کارمندان
دوره توانمند سازى فرماندهان حوزه ها و پايگاه های بسیج کارمندان
دوره توانمند سازى فرماندهان حوزه ها و پايگاه هاى سازمان بسيج کارمندان سپاه فجر در مركز امامت سپاه فجر استان فارس
حوزه بسیج کارمندی شرکت گاز استان فارس
dotبرپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت
رپایی میز خدمت در نماز جمعه توسط پایگاه مقاومت بسیج اداره گاز شهرستان خرم‌بید با حضور مسئولین و کارشناسان شرکت گاز شهرستان
حوزه بسیج ادارات کل استان فارس
dotبرپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت در نماز جمعه توسط بانک های ملی ، ملت و مهر اقتصاد با حضور معاونین و کارشناسان، حراست و مسئولین روابط عمومی بانکها باهماهنگی شورای هماهنگی
حوزه بسیج کارمندی جهرم
dotنشست تخصصی با محوریت آسیبهای اجتماعی
نشست تخصصی با محوریت آسیبهای اجتماعی
نشست تخصصی با محوریت آسیبهای اجتماعی و آثار مخرب آن بر تحکیم خانواده جهت کارمندان بسیج ادارات
حوزه بسیج کارمندی شهید باهنر
dotیادواره شهدای مدافع حرم با حضور خانواده شهید حججی
یادواره شهدای مدافع حرم با حضور خانواده شهید حججی
یادواره شهدای مدافع حرم و دفاع مقدس با حضور خانواده شهید «حججی» در شیراز برگزار شد
حوزه بسیج کارمندی ثامن الائمه
dotبرپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت به همت حوزه بسیج کارمندی ثامن الائمه با حضور مسئولین ادراه کل بیمه سلامت فارس
حوزه بسیح کارمندی خواهران فاطمه الزهرا(س)
dotجلسه ماهانه شورای حوزه و فرماندهان پایگاه ها با حضور مسئول سازمان بسیج کارمندان فارس
جلسه ماهانه شورای حوزه و فرماندهان پایگاه ها با حضور مسئول سازمان بسیج کارمندان فارس
جلسه ماهانه شورای حوزه و فرماندهان پایگاه های تابعه حوزه بسیج کارمندی خواهران فاطمه الزهرا(س) با حضور سرهنگ علی پور مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه فجر
سازمان بسیج کارمندان سپاه فجر فارس
dotجلسه تعامل بسیج اقشار سپاه فجر با شرکت برق فارس
جلسه تعامل بسیج اقشار سپاه فجر با شرکت برق فارس
جلسه تعامل و گفتگو مسئولین سازمان بسیج کارمندان سپاه فجر ، شورای هماهنگی اقشار و متخصصین سپاه فجر، سازمان بسیج کارگری سپاه فجر ،سازمان بسیج اصناف سپاه فجر با مدیر عامل شرکت توزیع برق استان فارس
حوزه بسیج کارمندی شهرستان بوانات
dotبرپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت بسیج کارمندان بوانات و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان بوانات
حوزه بسیج کارمندی خواهران فاطمه الزهرا (س)
dotبرپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت توسط پایگاه مقاومت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس
حوزه بسیج کارمندی خواهران فاطمه الزهرا (س)
dotبرپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت توسط پایگاه مقاومت بیمه سلامت برگزار گردید .
حوزه بسیج کارمندی خواهران فاطمه الزهرا (س)
dotبرپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت توسط پایگاه مقاومت شرکت آبفای روستایی با حضور مسئولین شرکت آبفا برگزار گردید.
حوزه بسیج کارمندی خواهران فاطمه الزهرا (س)
dotبرپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت
برپایی میز خدمت توسط پایگاه مقاومت بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس